حساب شرکت

بعدا

پلاگین

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 wpml 200000 97/06/18
2 hide my wp 290000 97/06/20
3 راکت 570000 97/10/06
4 راکت برای ایسترو 570000 97/12/03
5 راکت برای پل رود 570000 97/12/05
6 خرید راکت تناسب 955000 97/12/15
7 مجموع 2,585,000
8 خرید wpml 590000 98/01/09
9 راکت پت 570000 98/02/06

تم

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 IMPREZA 600000 97/05/18
2 XTR 885000 97/05/18
3 xtr 440000 97/05/29
4 Archi 655000 97/07/15
5 بابت خرید تم boo 790000 97/08/13
6 خرید تم Bee 590000 97/08/26
7 مجموع 3,960,000

دامنه

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 rizoweb.com 1.150.000 97/05/10
2 fpradin.com 1150000 97/05/10
3 بهراد COM. 1255000 97/05/18
4 انتقال دو دامین ایسترو 2300000 97/06/04
5 ssl تناسب مگ 1950000 97/08/12
6 دامین تناسب مگ 1490000 97/08/12
7 انتقال دامین پل رود 1490000 97/08/21
8 انتقال دامین wedding 2980000 97/08/23
9 خرید دامین پت 1490000 97/09/06
10 دامین fitness 1490000 97/09/10
11 ساله دامین wedding +17000000 97/09/14
12 ساله دامین wedding -14900000 97/09/15
13 دامین rizogame 1390000 97/11/13
14 مجموع 33,035,000-
17000000+
15 دامین الیزابت سوییتی 1390000 98/01/23

متفرقه

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 کارت ویزیت ریزو 1200000 97/05/15
2 لوگوی ریزو 1500000 97/05/18
3 لوگوی ایسترو 1550000 97/06/06
4 افتتاح حساب 193000 97/06/11
5 پرینت+کاور+کاربن 100000 97/08/01
6 عوارضی رودهن 90000 97/08/03
7 خرید استمپ 250000 97/08/09
8 پرینت 240000 97/08/09
9 خرید کاور و... 180000 97/08/12
10 اسنپ 235000 97/08/12
11 پول پیک برای ارسال قرارداد 250000 97/08/15
12 خرید شارژ گوشی 109000 97/08/19
13 خرید اینترنت 64310 97/08/22
14 خرید اینترنت 69760 97/08/23
15 پرینت و کاربن 47000 97/08/29
16 لوگوی پت 255000 97/09/08
17 عوارضی 45000 97/09/09
18 اینترنت 85660 97/09/09
19 بابت خرید مودم 2619000 97/09/14
20 اسنپ 305000 97/09/26
21 بابت خرید اینستا 1205000 97/09/26
22 بابت پرینت قرارداد 60000 97/09/28
23 اسنپ 210000 97/09/28
24 اسنپ 405000 97/10/08
25 پرینت کاغذ پایان کار تناسب 7000 97/10/11
26 لوگوی گیم 1505000 97/11/14
27 پرینت برای زرین پال 13000 97/11/16
28 مجموع 12,792,730-

هاست

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 سرور طلایی ریزو 2.500.000 97/05/10
3 سرور نقره ای ریزو info. 1992000 97/05/29
4 هاست طلایی ایسترو 3600000 97/06/04
5 هاست نقره ای اوچی با دامین 3980000 97/07/15
6 هاست تناسب مگ 2490000 97/08/12
7 خرید هاست wedding 2490000 97/08/15
8 سرور پل رود 2490000 97/08/21
9 خرید هاست پت 2490000 97/09/06
10 هاست fitness 2490000 97/09/10
11 سرور rizogame 2490000 97/11/13
12 مجموع 27,012,000-
13 سرو پترو مارش 6999000 98/01/22
14 سرورالیزابت سوییتی 6999000 98/01/27

سایت های انجام شده

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 اتمام رادین 16000000 97/05/18
2 پیش پرداخت ایسترو 12000000 97/05/28
3 اتمام ایسترو 18600000 97/06/17
4 پیش پرداخت اوچی 7000000 97/07/15
5 قسط اول بهراد 4000000 97/08/03
6 قسط دوم اوچی 10000000 97/08/06
7 پیش پرداخت تناسب مگ 10000000 97/08/11
8 پیش پرداخت wedding 10000000 97/08/14
9 اتمام اوچی 3500000 97/08/19
10 پیش پرداخت پل رود 15000000 97/08/21
11 قسط آخربهراد 12000000 97/08/24
12 قسط دوم wedding با انتقال دامین 13800000 97/08/29
13 پیش پرداخت پت 7500000 97/09/05
14 پیش پرداخت fitness 15000000 97/09/06
15 اتمام wedding 10000000 97/09/14
16 قسط دوم پت 7500000 97/09/19
17 قسط دوم tanasob 10000000 97/09/22
18 قسط دوم پل رود 15000000 97/10/04
19 تسویه کامل پل رود 20000000 97/10/16
20 اتمام tanasob 10500000 97/11/10
21 اتمام pet 8000000 97/11/16
22 مجموع 235,400,000
23 پیش پرداخت پترومارش 20000000 98/01/19

سود سپرده

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 واریز سود سپرده 10165 97/07/11
2 واریز سود سپرده 35062 97/08/11
3 سود 220568 97/09/11
4 سود 610624 97/11/11
5 سود 269156 97/12/11
6 مجموع 1,145,575
7 سود 208493 98/01/11

ماهیانه

.
.
.
ردیف موضوع قیمت تاریخ
1 ماهیانه ایسترو 1500000 97/09/06
2 ماهیانه اوچی 1000000 97/09/12
3 ماهیانه اوچی 1000000 97/10/18
4 ماهیانه ایسترو 1500000 97/10/18
5 ماهیانه ایسترو 1500000 97/11/09
6 ماهیانه اوچی 1000000 1000000
7 ماهیانه پل رود 2500000 97/12/05
8 ماهیانه اوچی 1000000 97/12/11
9 ماهیانه تناسب 1500000 97/12/12
10 ماهیانه پل رود 2500000 97/12/20
مجموع 15,000,000
11 ماهیانه ایسترو 1500000 98/01/17
12 ماهیانه اوچی 1000000 98/01/20
13 ماهیانه پت 1500000 98/01/21
14 ماهیانه پل رود 2500000 98/02/04